• (התנתק)
ארגון המורים מתנגד להליכים בהם מתכוון לנקוט משרד החינוך כלפי ביה''ס הריאלי בחיי"א שבט, תשפ"א
24 ינואר 2021

ארגון המורים מתנגד להליכים בהם מתכוון לנקוט משרד החינוך כלפי בית הספר הריאלי בחיפה, מנהליו ומוריו, אנו רואים בהליך זה נסיון כוחני להפחדה כדי ליצור מצב של סתימת פיות. ארגון המורים ייתן את כל הסיוע הנחוץ לחבריו המורים והמנהלים בבית הספר הריאלי בחיפה. מצ״ב המכתב של ארגון המורים לשר החינוך מהערב.