• (התנתק)
הודעה למורים שבדקו עבודת חקר בשנהל תש''פ

י"א שבט תשפ"א
24 ינואר 2021

הודעה למורים שבדקו עבודת חקר בשנה"ל תש"פ 

ארגון המורים הגיש תביעה ייצוגית נגד משרד החינוך על הלנת שכר עבור בדיקת עבודת חקר בשנה"ל תש"פ.
עבודת החקר בוצעה במסגרת הערכה חלופית (30%), במקצועות: מנהל, מחשבים וכו'.
בתגובת המדינה נטען שהרוב הגדול של עובדי ההוראה קיבלו כבר את שכרם בגין הערכת עבודת החקר.


להלן מספר נקודות להתייסות:

מעריכים שהגישו נספח חתום ע"י מנהל ביה"ס וטרם קיבלו תשלום בגין עבודתם, התשלום יועבר לחשבון הבנק של עובד ההוראה עד ליום 10.2.21 .

מעריכים שלא העבירו אסמכתאות רלוונטיות (כגון אסמכתא בנקאית, נספח חתום ע"י מנהל ביה"ס) יש לשלוח בדחיפות את המסמכים הנדרשים והתשלום יועבר.

מעריכים שבדקו עבודות חקר בשנה"ל תש"פ, נא להיכנס לקשור המצ"ב ולמלא את הפרטים לצורך בדיקה ומעקב.     

לכניסה לחצו כאן

בכבוד רב,