• (התנתק)
עדכון בנושא העתירה שהגיש ארגון המורים נגד משרד החינוך בנושא הערכה חלופית

י"ד שבט תשפ"א
27 ינואר 2021
חברים יקרים,

הנדון: הערכה חלופית


אני שמח לבשר לכם שהיום, 27.01.21, התקיים בבית הדין לעבודה דיון בעתירה שהגיש ארגון המורים נגד משרד החינוך בנושא הערכה חלופית.
בית הדין קיבל את בקשתינו והורה כדלקמן: "המעריכים אינם נדרשים לצרף אישור/חתימת המפמ"ר או מי מטעמו על טופס המתווה להערכה חלופית.
כמו כן, המדינה הודיעה כי התגמול למעריכים שטרם קיבלו אותו, ישולם עד ליום 10.2.21 ובכפוף להמצאת המסמכים כפי שנדרשו מהם בעבר".


עובד הוראה, שהעביר את המסמכים הרלוונטיים למשרד החינוך ולא קיבל מענה מתבקש לפנות למזכיר/ת הסניף להמשך טיפול.


ארגון המורים לא יאפשר פגיעה ושינויים חד צדדיים בזכויותיהם של עובדי ההוראה.


בכבוד רב,