• (התנתק)
מכתב לשרי הבריאות והחינוך בנושא פתיחת בתיה''ס העי''ס - ז'- י''בכ"א שבט, תשפ"א
‏‏‏3 פברואר, 2021

לכבוד

מר יולי אדלשטיין                                 מר יואב גלנט
שר בריאות                                          שר החינוך

נכבדיי שלום רב,

הנדון: פתיחת בתיה"ס העי"ס - ז'- י"ב

בשם ארגון המורים העל יסודיים המיצג את המורים המלמדים בכיתות ז' - י"ב ובכיתות להנדסאים וטכנאים, כיתות י"ג וי"ד, הריני פונה אליכם, שוב, ומבקש לפתוח את מערכת החינוך העי"ס לעבודה פרונטלית. הדבר הוא אפשרי!

בגלל מגיפת הקורונה שעדיין שולטת בחיינו, יש להצעתי זו מספר תנאים והם ברי ביצוע:
1. לחסן את כלל מורי ישראל והתלמידים בכיתות י' - י"ב ע"י שליחת ניידות לביה"ס. כך יימנע מהם הצורך בהגעה לקופות החולים, כשבנוסף ניתן יהיה לוודא שהם מחוסנים. כמות התלמידים והמורים בביה"ס מצדיקה מאמץ ארגוני זה.

2. באותה הזדמנות בה מגיעה ניידת החיסונים ניתן גם לקיים בדיקות קורונה למורים, לתלמידים ולעובדים המינהליים בביה"ס וכך גם לחסוך עבודה רבה לכ"א במעבדות. קיימות גם שיטות חסכוניות ביותר לעשות בדיקה זו.

לא למותר לציין שפתיחת מערכת החינוך ללא חיסונים ובדיקות מסוכנת ביותר. אזכירכם שכעת מתקיימות בחינות מתכונת ובחינות בגרות לעשרות אלפי תלמידים, בהשגחת מורים ללא חיסון ומיותר לציין את ההשלכות. 

אין ספק בליבי שלאור ניסיון החודשים האחרונים ולאור המנהיגות הראויה לציון של ראשי הערים ושל העומד בראש השלטון המקומי, דווקא בימים קשים אלו, יש לאפשר להם את ניהול "המבצע".