• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון 16 - בחינות הבגרותכ"ו שבט, תשפ"א
‏8 פברואר, 2021

לכבוד
עמיתיי המורים חברי הארגון
שלום רב,

איגרת אישית לעדכון 16 - בחינות הבגרות


כדרכו בשנה האחרונה משרד החינוך ממשיך לעבוד ב"שליפות מן המותן", מבלי להתייעץ ולשתף אותנו,ה
לא רק במתווים השונים לחזרה לבית הספר, אלא גם בנושאים הקשורים לבחינות הבגרות.

כידוע לכם, משרד החינוך החליט על 5 בחינות בגרות חיצוניות ובאשר ליתר הבחינות, הציונים יהיו פנימיים, משמע יינתנו ע"י המורים כפי שהיה נהוג במבחני המתכונת ובקביעת ציון הגמר (ציון מגן).

כל אחת ואחד מאיתנו יודע כיצד נערכות בחינות המתכונת וכיצד ניתן ציון המגן - הכל עפ"י שיקול דעתו של המורה, על סמך מבחנים ו / או עבודות של התלמיד במהלך שנת הלימודים והתנהלותו בשנה הזו.

כך צריך להיות גם הפעם, כאשר בחינת הבגרות החיצונית הפכה להיות לפנימית ולמעשה הציון ניתן ע"י המורה כאמור לעיל.
ביטול בחינות הבגרות החיצוניות והפיכתן לציון פנימי של המורה נעשה גם כדי להקל על התלמידים וגם כדי לחסוך כסף למשרד החינוך ולאגף הבחינות.

למרות שכך נהגו המורים במשך כל השנים באשר להערכת התלמידים ומתן הציון השנתי, משרד החינוך מחליט היום, באמצעות מפקחים ומדריכים, לדרוש מהמורים לא רק כיצד לבנות את מבחן המתכונת אלא גם כיצד להעריך את התלמידים .
יתרה מכך, הם גם דורשים שהמבחן אותו מתכנן המורה כמבחן פנימי (מתכונת) יקבל אישור מהמפקח ו/או מהמדריכים, כי כנראה לא סומכים על המורים.

לא רק שפוגעים במורים , בשיקול דעתם ובמקצועיות שלהם, אלא גם דורשים עבודה בחינם ע"י בניית המבחן במיוחד בסטנדרטים מסויימים ובאישור המפקח.

אם כך הוא הדבר, אין בכך אלא מבחן בגרות רגיל ומוסווה, תחת הגדרה של "הערכה פנימית".

אנו מורים לכם שלא להסכים לפגיעה במקצועיות שלכם ולהמשיך להתנהל לגבי ציון שנתי שאמור להיות ציון בתעודת הבגרות כפי שהתנהלתם עד כה, עפ"י שיקול דעתכם המקצועי.