• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון 18 - סיום שנת הלימודיםי"ח אדר, תשפ"א
‏2 מרץ, 2021

חברים יקרים
שלום רב,

איגרת אישית לעדכון 18 - סיום שנת הלימודים
הבהרה

בימים האחרונים קיבלתי מספר פניות ממורים המבקשים הבהרות בנושא סיום שנת הלימודים ולהלן תשובותיי:
1. שנת הלימודים תסתיים ב- 20.6.21.
2. ביום זה או לפניו יחולקו תעודות סוף השנה.
3. לא חלה כל חובה לעבוד לאחר מועד זה.
4. מורים אשר יבחרו לעבוד אחרי מועד סיום שנת הלימודים יהיו זכאים לתשלום בגין עבודתם, כי אין עבודת חינם. יש לקבל הבטחה ממנהל ביה"ס על כך שהמורה יתוגמל. אם אין הבטחה כזו - אין לעבוד.
5. הואיל והמדינה מעוניינת שלימודים לסגירת פערים לתלמידים אשר זקוקים לכך יתקיימו בחודש יולי, מורה אשר יסכים לכך ו/או יתנדב לכך זכאי לתשלום מלא לפי 124% עפ"י דרגתו וותקו בהוראה.
6. לא קיימת כל חובה לעבוד בחודש יולי ולא חלה כל חובה על התלמידים ללמוד בחודש יולי -הכל עפ"י רצונו החופשי של כל מורה ו/או תלמיד.

העבודה בחודש יולי, או בחלקו, תתקיים רק אם ייחתם הסכם קיבוצי עם הממשלה בדבר ביצוע הבטחות הממשלה לתגמול המורים שיעבדו בחודש יולי, או בחלקו.

חופשת המורים לא ניתנת לביטול ולקיצור מהיותה חלק אינטגרלי מזכויות המורים ומתנאי עבודתם.
כפי שנאבקנו בשנה שעברה נגד תוספת ימי העבודה בחופש ללא תשלום, כך לא נסכים גם הפעם. לכן, כאמור לעיל, רק מי שיחפוץ לעבוד עבודה נוספת, מלאה או חלקית, בחודש יולי, יהיה זכאי לתשלום נוסף מאחר ומדובר בעבודה נוספת.


העתקים:
מר יואב גלנט – שר החינוך

מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית תל אביב
מנכ"לי הרשתות
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
חברי המועצה, ארגון המורים