• (התנתק)
איגרת אישית מס' 19 - חג הפסחכ"ג אדר, תשפ"א
‏7 מרץ, 2021

חברים יקרים
שלום רב,

איגרת אישית מס' 19 - חג הפסח

א. חג הפסח מתקרב, ולקראתו מצאתי לנכון לפנות אליכם במספר הבהרות:
ב-10.3.21 ארגון המורים מעניק את שי הפסח, בדרך הזאת:
• בעלי כרטיס אשראי תמורה ותמורה פלוס, השי יוטען בכרטיס תמורה פלוס.
• מי שאין לו כרטיס אשראי תמורה, השי יוטען בכרטיס החבר של ארגון המורים.
• מי שאין לו לא כרטיס חבר ולא כרטיס אשראי תמורה מסיבה זו או אחרת, מתבקש לפנות לסניף ארגון המורים אליו הוא משויך כדי לקבל כרטיס חבר, אליו יועבר השי.

ב. מורים שבידם כרטיס אשראי תמורה וכרטיס הטבות תמורה פלוס יוכלו לטעון את כרטיס תמורה פלוס ב-40% הנחה במהלך חודש מרץ 2021 בטעינה אחת בלבד עד 500 ₪, ובנוסף עד 2,500 ₪ ב-20% הנחה.

ג. אין כל חובה ללמד בחופשת הפסח. מורה שיתבקש ע"י מנהל בית ספרו לתת תגבורים לתלמידים במהלך החופשה אמור לקבל מהמנהל התחייבות לכך שיקבל תשלום בגין עבודה זו. אין עבודת חינם, וכאמור, אין חובה לעבוד בחופשת הפסח.

ד. נוסף לכך ברצוני להעיר את תשומת ליבכם: אין להכניס מצלמות לכיתה, אין לצלם שיעורים - לא באמצעות מחשב ולא בכל אמצעי אחר. על המורה להעביר שיעור פרונטלי לקבוצה של 20 תלמידים מקסימום. ישנם מנהלים שכנראה לא קראו את חוזר מספר 10 שלנו ודורשים מהמורים לצלם את השיעורים בצורה זו או אחרת (כולל צילום דרך המחשב). אין לקיים דרך זו של למידה.

העתקים:
גבי עטיה – יו"ר המחלקה לתרבות ופנאי
אפרת בר – מנכ"לית
קובי הרלינג – מנהל מועדון תמורה
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
חברי מועצת ארגון המורים