• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 21 - ''הרפורמה החדשה'' במערכת החינוךט"ז אייר, תשפ"א
‏28 אפריל, 2021

מורות ומורים, חברי ארגון המורים היקרים
שלום רב,


איגרת אישית לעדכון מס' פ"א 21 - "הרפורמה החדשה" במערכת החינוך

נראה שכאשר עבדנו קשה בלימוד מקוון בשל מגפת הקורונה, "דורשי טובתה" של מערכת החינוך התפנו להציע הצעות ל"רפורמה חדשה", כמו "המציאו את הגלגל'.
כמה מנהלי מחלקות לחינוך, בראשם מנהל מחלקת החינוך בירושלים אשר הופיע בטלוויזיה ולדבריו גם מנהלת החינוך בתל אביב שותפה לו, הגיעו למסקנה שטוב לצמצם מספר מבחני בגרות או לבטל מספר מקצועות לימוד, לתת בידי המנהלים לקבוע בעצמם 40% מתוכנית הלימודים, לשנות חופשות מורים ותלמידים – ועוד כהנה וכהנה הצעות.
אותם מנהלי מחלקות לחינוך אף שיתפו כמה מנהלי בתי ספר בדיונים שלהם - אך לא את נציגי ציבור המורים, שאת דעותיהם כנראה אינם מחשיבים. למעשה, הם הציעו למשרד החינוך ביטול מקצועות הומניים, שבלימודם אנו מחנכים את תלמידינו לערכים, להכרת ההיסטוריה, לאהבת מולדת, למסורת ודרך ארץ ועוד. מה שעולה מהצעה זו הוא שצריך ללמד את התלמידים שלנו להיות "טכניים" (ללמוד בעיקר מתמטיקה, עברית, אנגלית, מקצוע מורחב ומדעים) וכי מנהלי מחלקות במשרד החינוך צריכים להציג "חדשנות" ותוך כדי כך לגרום לקיצוצים בתקציבי החינוך ופגיעה בתלמידים ובמורים.
לא פלא שהמורים במערכת החינוך אינם מסכימים לכך.
כל בר בי רב יודע שאם אין בחינות ואין חובת לימוד מקצוע זה או אחר, תלמידים רבים ומנהלים רבים לא יתאמצו להשקיע במקצועות שאין חובה ללמוד אותם או במקצועות שאין בהם בחינות ומדידה. כך ייווצר לחץ גדול על ציבור המורים לתת ציונים טובים במקצועות שונים, בבחינות שאינן חיצוניות, ולפאר את בית ספרם. האם אפשר להשוות בין תעודת סיום שניתנת לתלמיד ביישוב מבוסס לתעודה שניתנת לתלמיד ביישוב פריפריאלי, מבחינה כלכלית וחברתית? האם אנחנו בדרך למבחני כניסה לאוניברסיטה? האם אנחנו בדרך לביטול תעודת בגרות סטנדרטית שווה לכולם?
תוכנית זו כה הזויה שלא פלא שעד עכשיו שר החינוך לא קיבל אותה.

נעמוד על המשמר ונדאג למערכת החינוך ולכל מורה ומורה ולכל מנהלת ומנהל ונמנע בכל כוחנו פגיעה במערכת החינוך.

חוזר זה נכתב כדי שתבינו מדוע לא הגבנו לכך עד עתה. לא מחוסר עניין נמנענו מתגובה עד כה, אלא כדי לא להעצים את העניין, שכן ייתכן שמדובר ב"בלון ניסוי".
נעשה הכול שהדברים שהועלו לא ייהפכו למציאות.


העתקים:
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
חברי מועצת ארגון המורים