• (התנתק)
ארגון המורים כואב על לכתו בטרם עת של המורה הרב שמעון מטלון זצוקל באסון הר מירוןכ"א אייר, תשפ"א
‏3 מאי, 2021

ארגון המורים וסניף מודיעין משתתפים באבלה של משפחת מטלון
מרכין ראש וכואב על לכתו בטרם עת של המורה הרב שמעון מטלון זצו"קל באסון הר מירון
אשר לימד וחינך תלמידים רבים והתמחה בעיקר בחינוך המיוחד לתורה, מידות טובות,
מצוות ויראת שמיים ומשתתף בצערם העמוק של המנהל והחברים לחדר המורים.
תנצב"ה