• (התנתק)
הגשת מועמדות לפרס החינוך תש''ף - תשפ''א
הגשת מועמדות לפרס החינוך תש"ף-תשפ"א

העמותה הפדגוגית של ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים מקיימת את מפעל פרס החינוך זה 22 שנים.
מטרתנו לעודד בתי ספר לקדם ערכים חינוכיים בהתאם לערכי יסוד בחברה הישראלית, כמוגדר במגילת העצמאות ובהתאם למטרות החינוך במדינת ישראל ובכל מדינה מתוקנת בעולם.
אנו מאמינים בהוראה המשלבת הקניית ערכים, בצד טיפוח אקלים חברתי וערכי, עידוד מעורבות חברתית ואזרחית ותרומה לקהילה ולחברה.
השנה יציין הפרס, באופן חריג, פעילות דו שנתית בהתאם לתנאים המיוחדים של שתי שנות הלימודים תש"ף ותשפ"א. מגפת הקורונה יצרה מציאות חדשה לעולם ולחברה הישראלית. זו הייתה תקופה מאתגרת באופן ייחודי למערכת החינוך, כשצוותי ההוראה והחינוך נאלצו לפתח מתודות חדשות להוראה מרחוק, לתת מענה מותאם לקשיים של תלמידים והתייחסות לסוגיות ובעיות חברתיות וקהילתיות שנוצרו בעטייה של המגפה.
אנו מבקשים לציין בהערכה את העבודה החינוכית ואת המעורבות החברתית והקהילתית, פעילות שנעשתה כתרומה וסיוע בבית הספר ובקהילה, בתקופה הקשה והמאתגרת.
השנה, נוסף לפרס בית ספרי, יוענקו פרסים למורים יחידים שיזמו פעילות ייחודית כמענה לצרכים שעלו בתקופת הקורונה והצטיינו בה.

הפרסים
לבתי הספר המצטיינים יוענק פרס כספי וגביעי מצוינות חברתית.
לחלק מבתי הספר המועמדים יוענקו תעודות הערכה.
לזוכים בפרס אישי יוענק פרס ותעודה.

ועדת הפרס
בוועדה 5 חברות ארגון המורים, הפועלות כגוף בלתי תלוי. תהליך המיון של הצעות המועמדות כולל עיון בפניות, מיון על פי הקריטריונים וביקורים בבתי ספר אשר עמדו בדרישות הסף.
למורים המועמדים לפרס אישי יתקיימו ראיונות.

הקריטריונים להענקת הפרס הבית-ספרי
הפרס יוענק לבתי ספר שהצטיינו במעורבות חברתית בהתמדה, ביוזמות סיוע ובמתן מענה לצרכים הרבים שהתגלו במהלך תקופת הקורונה,
כמפורט להלן:
1. מנהל בית הספר מוביל תפיסה חינוכית המקדמת חינוך ערכי, ומתוך כך עודד ויזם פעילות למען הזקוקים לכך בבית הספר ובקהילה בתקופת מגפת הקורונה.
2. מורים ואנשי צוות פעלו מתוך יוזמה לאיתור צרכים שנוצרו עקב המגפה, ותרמו לאוכלוסיית בית הספר ולקהילה כמענה לצרכים.
3. תלמידים פעלו ויזמו פעילויות למען הזולת באופן המותאם למצב, לאוכלוסיית בית הספר ולקהילה. בפעילות השתתפו מרב התלמידים.
4. הפעילות התקיימה במסגרת תוכנית שיטתית לאורך זמן, בתקופת המגפה, בצד מבצעים שהתעוררו כצורך נקודתי ואחר כך לא היה בהם צורך המשכי.
5. הפעילות של צוות בית הספר התקיימה תוך מעורבות ושותפות של נציגי הקהילה והרשות המקומית.

הגשת המועמדות תיעשה בשני שלבים:
1. מילוי שאלון הרשמה מקוון על הכוונה להגיש מועמדות - עד 1 ביוני.
למילוי השאלון לחצ/י כאן

2. הגשת מסמכי המועמדות לפרס הבית-ספרי – עד 20 ביוני.

הנחיות להגשת מסמכי המועמדות
• הצגת המועמדות תהיה בחתימת מנהל בית הספר.
• מסמך הצגת המועמדות יכלול:
- תיאור מפורט של יוזמות לסיוע כמענה לצרכים הרבים של אוכלוסיית בית הספר והקהילה שהתגלו במהלך מגפת הקורונה.
- מידע על משתתפים ושותפים לפעילות בבית הספר ובקהילה.
- תיאור מפורט של המעורבות החברתית של תלמידי בית הספר.
- אמצעי המחשה, כגון תמונות, קישור לסרטים ביוטיוב ומצגות - יוגשו באמצעים דיגיטליים.
- פרטים: שם בית הספר, סמל מוסד, כתובת בית הספר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון,
שם מנהל בית הספר ומספר טלפון נייד.
את המסמכים יש לשלוח אל ועדת הפרס בדוא"ל: prasshinuch@igm.org.il 

הקריטריונים להענקת פרס אישי
הפרס האישי מיועד למורים המלמדים בבתי ספר על-יסודיים וחברים בארגון המורים, אשר יזמו פעילות ייחודית בתקופת הקורונה, על פי הקריטריונים שלהלן:
1. מורים אשר ביוזמתם איתרו צרכים שנוצרו עקב המגפה, ותרמו באופן יוצא דופן לאוכלוסיית בית הספר ולקהילה כמענה לצרכים.
2. מורים שהניעו הצטרפות של מורים אחרים ו/או תלמידים למתן מענה נרחב לבעיות שהתגלו.
3. היוזמות נועדו עבור מספר רב של משתתפים מבין תלמידים, הורים, חברי צוות, תושבים בקהילה ועוד.
4. היוזמות הן מתמשכות לאורך תקופת הקורונה, ובמקרה שהדבר רלוונטי, הפעילות נמשכת גם כיום.
חשוב לציין כי מורים שבית ספרם הגיש מועמדות לפרס בית ספרי לא יוכלו להגיש מועמדות לפרס על פעילות אישית.

הגשת המועמדות תיעשה בשני שלבים:
1. מילוי שאלון הרשמה מקוון על הכוונה להגשת מועמדות לפרס אישי - עד 1 ביוני.
למילוי השאלון לחצו כאן

2. הגשת המועמדות לפרס האישי – עד 20 ביוני, לדוא"ל: prasshinuch@igm.org.il 

הנחיות להגשת מסמכי המועמדות לפרס האישי
מסמך ההגשה יתייחס לנקודות האלה:
• שם היוזמה, תיאור היוזמה, הרקע ליוזמה.
• הייחוד של היוזמה, על אילו צרכים ענתה.
• מה ההישגים של פעילותך, מה התרומה, מה ההשפעה ועל מי.
• האם יוזמתך עדיין פעילה, האם מתוכננת המשכיות, זאת כמובן רק במידה שיש לה רלוונטיות גם כיום.
• האם לדעתך יש מקום לאמץ יוזמתך למצבי חירום עתידיים או בחיי יום יום בקהילה.
על המסמך לכלול גם פרטים אישיים: שם מלא, תפקיד בבית הספר, מקצוע ההוראה, ותק בהוראה, שם בית הספר, כתובת דוא"ל אישית, מס' טלפון נייד, וכן שמות ממליצים.
- יש לצרף מכתבי המלצה הקשורים עניינית ליוזמה.