• (התנתק)
איגרת אישית לעדכון מס' 22 - היערכות לקראת סיום שנהלי"ד סיון תשפ"א
‏25 מאי, 2021

חברות וחברים יקרים
שלום רב,


איגרת אישית לעדכון מס' 22
היערכות לקראת סיום שנה"ל

שנת הלימודים עומדת להסתיים, וללא כל ספק הייתה זו שנה מיוחדת, במהלכה השקענו מעל ומעבר.
מה לא עברנו במהלך שנת הקורונה - הוראה באמצעות זום, שינוי במערכי שיעור ובדרכי ההוראה ועוד ועוד. למעשה, נאלצנו להמציא את עצמנו מחדש, וכחלק מזה לעמוד לרשות התלמידים מהבוקר עד לשעות הלילה. לא קל לדבר מול מסך מחשב כשאנחנו לא רואים את פני חלק מתלמידינו, לא קל היה עם הורים שהתערבו בזמן שיעור והעירו למורים ועם מערכות שיעורים שהשתנו לעיתים קרובות. כל זאת ועוד לא אפשרו יציבות והמשכיות.
ובכל זאת נתנו לתלמידינו מסגרת לימודית וסדר יום, והכנו אותם כראוי גם לבחינות הבגרות - וזאת תחת לחץ של המגפה ולא מעט על חשבון משפחתנו וילדינו הפרטיים, תוך שימוש בציוד המשרדי שלנו, במחשבים שלנו, חשמל ומיזוג אוויר וכל היתר. אף אחד לא יכול לומר שלא נרתמנו ל"עגלת" מערכת החינוך מייד, ואף אחד גם לא מחא לנו כפיים.
וכאילו לא די בכך, גם בתקופה הקשה של ההפגזות והשהייה במקלטים ובחדרי הביטחון, שעברנו כולנו, המשכנו ללמד את תלמידינו ולהעסיקם בדרך קונסטרוקטיבית.
הזיכרון הקולקטיבי הוא קצר ואף אחד לא יזכור לנו את תרומתנו החשובה הזאת. אבל אנחנו זוכרים ומודעים לתרומתנו.
זה הרגע לעשות ריענון ולהודיע לכם על מספר דברים שיש לעשות בסוף שנת הלימודים:
1. אין לקבל פיטורין או צמצום משרה כדבר מובן מאליו, ויש לפנות למזכיר/ת הסניף בכל מקרה כזה - גם אם מדובר בסיום שנת ניסיון ראשונה או שנייה.
2. מערכת החינוך אמורה לפעול שישה ימים בשבוע, ולמורה יש הזכות לבחור את היום הפנוי שהוא זכאי לו ל-100% משרה או יותר.
3. יש בתי ספר (למעט בחינוך ההתיישבותי) שפועלים רק חמישה ימים בשבוע ומאלצים את המורים לקבל כיום פנוי את יום שישי. דבר זה עומד בניגוד להוראות ופוגע בתנאי העבודה של המורים, שכן כך לא מאפשרים למורה את בחירת היום הפנוי ומאלצים אותו לקבל יום שישי פנוי גם אם הוא לא חפץ בכך. גם במקרה זה יש לפנות למזכיר/ת הסניף.
4. שנת הלימודים תסתיים ב-20.6.21. בבתי ספר בהם המורה מעוניין להמשיך וללמד ולתגבר תלמידים אחרי תאריך זה, הוא יכול לעשות זאת בתיאום עם המנהל, והוא זכאי לתשלום מלא בגין שעות נוספות אלו, נוסף למשכורת המגיעה לו בגין החופשה שמתחילה ב-21.6.21.
5. שנת הלימודים תחל ב-1.9.2021. אנחנו מאפשרים לקיים יום היערכות אחד לפני פתיחת שנת הלימודים – 30.8.2021 או 31.8.2021. את שעות יום ההיערכות יש לקזז מהשעות התוספתיות של רפורמת עוז לתמורה או רפורמת אופק חדש.

לידיעתכם, כדי שלא תהיינה אי הבנות - שיבוץ המורה בכיתות השונות הוא פררוגטיבה של המנהל, ואין קביעות לא על הרכב המשרה ולא על סוג הכיתות. הקביעות היא רק על היקף המשרה.

לסיכום, נמשיך לעמוד לרשותכם ולצידכם בכל שאלה שתתעורר.
באשר להנהלת ארגון המורים ומזכירי הסניפים, נטפל במהלך חופשת הקיץ בכל המקרים של מורים מפוטרים, מורים שמשרתם צומצמה ומורים הפורשים לפנסיה, מתוך רצון להתחיל את שנת הלימודים ללא בעיות מיוחדות וכדי שנוכל להתמסר לבעיות הגדולות יותר עמן עלינו להתמודד.

אני מאחל לכם חופשה נעימה, שקטה ורגועה.
מי ייתן שתוכלו להינפש ו"למלא את המצברים" לקראת הבאות.


העתקים:
מר יואב גלנט – שר החינוך
מר עמית אדרי – מנכ"ל משרד החינוך
מר חיים ביבס – יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות
חברי הנהלה, ארגון המורים
מזכירי סניפים, ארגון המורים
חברי מועצת ארגון המורים