• (התנתק)
פרס החינוך העל יסודי מטעם ארגון המורים והעמותה הפדגוגית