• (התנתק)
הסכמים
הסכמי רפורמת עוז לתמורה
שעות עוז לתמורה
מבנה שבוע עבודה ברפורמה מלאה
לומדת עוז לתמורה
בניית מערכת שעות בעידן עוז לתמורה
טפסי עוז לתמורה
טפסי הצטרפות/ יציאה מהרפורמה
עוז לתמורה תשע"ח
חוזר משרד החינוך- הערכות להטמעת עוז לתמורה