• (התנתק)
הרשמה להשתלמויות
סטטוס הנרשם: ראשית, אנא בחרו שייכות ארגונית.

שלב א' - אנא עדכנו שייכות ארגונית, סטטוס שבתון ופרטי סטטוס נדרשים


בחירת השתלמויות

שלב ב' - לחצו על שם ההשתלמות המבוקשת והמשיכו בתהליך ההרשמה.


מס' השתלמות: שם השתלמות: מתאריך: עד: