• (התנתק)
ביטוח נסיעות לחו''ל







לטבלת גבולות האחריות לחצו כאן
לפירוט דמי הביטוח לחצו כאן
לתנאי הפוליסה המלאים לחצו כאן
למידע על יתרונות נוספים בארה"ב לחצו כאן