• (התנתק)
ביטוח בריאות של ארגון המורים

מורה יקר/ה,
"קו למורה" - ביטוח הבריאות הקבוצתי של חברי ארגון המורים מלווה אתכם שנים ארוכות ובמהלך התקופה אפשר הגנה וביטחון כלכלי למבוטחים רבים במיוחד בשעותיהם הקשות.

דמי הביטוח צמודים למדד האחרון שפורסם בפברואר 2019 - 12340

לעיון בחוברת הפוליסה לחצו כאן

ביטוח הבריאות - מה כוללת החוברת (הפוליסה)? 

חוברת זו כוללת:
*
טבלאות תקציר הכיסויים ("דף גילוי נאות"),
*
נוסח מלא של הפוליסה (בחלוקה לפרקי ביטוח שונים),
*
אופן ההצטרפות למבוטחים חדשים,
*
אופן קבלת השירותים,
*
הנחיות להגשה וטיפול בתביעה בקרות מקרה הביטוח

טפסי בקשת הצטרפות לביטוח בריאות
למילוי טופס הצטרפות דיגיטלי לביטוח בריאות – קו למורה - לחצו כאן
למילוי טופס הצטרפות ידני (לפתיחה במחשב נייח) - להדפסה ושליחת הטופס במייל / פקס לחצו כאן

לטופס הגשת תביעה באופן עצמאי – תחום אמבולטורי לחצו כאן

חבר/ה יקר/ה,
ברצוני לחזור ולעדכן כי כל חבר בארגון המורים ובני משפחתו זכאי להצטרף לביטוח בריאות קבוצתי – "קו למורה".
"קו למורה" מלווה אותנו שנים ארוכות ובמהלך התקופה אפשר הגנה וביטחון למבוטחים רבים במיוחד בשעותיהם הקשות.
ביטוח זה רחב מאוד , מקיף ומותאם לצרכי חברי ארגון המורים.
תוכניות "הביטוח המשלים" של קופות החולים, מעניקות כיסוי חלקי לשלל השירותים הרפואיים שאנו עלולים להזדקק במהלך ימי חיינו ובעיקר כיסוי לא מספק לאירועים הרפואיים הקשים העלולים לפקוד אותנו כגון:
השתלות, טיפולים רפואיים בחו"ל, תרופות שאינן בסל הבריאות , ביצוע ניתוחים בישראל ובחו"ל ומגוון רחב של שירותים רפואיים.
כל אלו כלולים בביטוח הבריאות "קו למורה".
פוליסת הבריאות הקבוצתית של ארגון המורים מעניקה כיסויים רחבים יותר בהשוואה לפוליסות בריאות קבוצתיות מקבילות.
לדוגמא - אין חובה למצות את השירותים הניתנים ע"י קופות החולים וניתן לפנות ישירות לפוליסה - "קו למורה".
אני מקווה שלא תזדקקו ומאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות ואריכות ימים.
לפרטים נוספים והצטרפות אנא צרו קשר עם שמיים סוכנות לביטוח:
טלפון – 9526* / 0776704994
מייל – info@shamaims.co.il
להשארת פרטים לחזרה לחצו כאן

ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות ובמימון ארגון המורים
פוליסת תרופות שאינן בסל הבריאות:
כל המורים חברי הארגון זכאים לביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות. המימון של הביטוח על ידי הארגון.
ההצטרפות הינה אוטומטית, אינה כרוכה במילוי טפסים וללא עלות כספית למורה. תנאי פוליסת תרופות לעיון לחצו כאן

דרך להתקשרות
שמיים סוכנות לביטוח
טלפון: 077-6704994
פקס: 077-6047510
מייל: info@shamaims.co.il
רחוב אלכסנדר ינאי 1 פתח תקווה
להשארת פרטים לחצו כאן


תגובת מבוטח בביטוח הבריאות של המורים: