• (התנתק)
איגרת עדכון מספר 7 - הסבר בעקבות הפרסומים על עודפי הכספים בקרנות ההשתלמותח' שבט, תש"פ
3 פברואר, 2020
ציבור המורים
חברים שלום רב,

איגרת עדכון מספר 7

בשבוע האחרון היו כמה פרסומים בתקשורת בנוגע לחלוקת 12 אלף ש"ח למורים החברים בקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים, זאת מתוך מיליארדי שקלים שהצטברו כעודפים בקרן של הסתדרות המורים עקב תשואות עודפות של השקעות שונות שנעשו בעבר.

ראשית, מדובר בחצאי אמיתות, וככאלה הן גרועות משקר. עם זאת, מובן שנשמח אם סוף סוף יזכו המורים לקבל סכום כסף , ובוודאי 12 אלף ₪, מתוך תקווה שיש בפרסומים הללו יותר אמת מהפרסומים שיצאו בעבר מטעם הסתדרות המורים בעניין הפנסיה...

ובכל זאת במה מדובר? בגלל המצב האקטוארי הקשה של שתי קרנות ההשתלמות – זו של הסתדרות המורים וזו של ארגון המורים כפי שהיה לפני עשרות שנים, דרש מבקר המדינה בדוח שכתב מלפני 30 שנה, להוסיף כספים לקרנות כדי ליצור בהם עודף אקטוארי. במקום כספים, החליטו משרד החינוך ומשרד האוצר לוותר למורים עובדי המדינה בשנת שבתון מלרכוש זכויות פנסיה בשיעור של 18 ו- 1/3 אחוז לכל חודש בשנת השבתון ובכך פתרו את הבעיה מבחינתם.

זוהי מתנה גדולה בשיעור של עשרות אלפי שקלים שניתנים ע"י המדינה לעובדי המדינה, מידי חודש בחודשו בשנת השבתון - כי נוח יותר למדינה לוותר על רכישת זכויות הפנסיה ע"י המורה ובמקום זאת לזקוף לזכותם זכויות פנסיה מבלי שישלמו עבורן דבר. החלופה היתה להביא כסף "גדול" לקרנות ההשתלמות, דבר שהיה מכביד הרבה יותר על תקציב המדינה.
בגלל המבנה ההיסטורי של הקרנות, רוב המורים עובדי המדינה, כ- 90 אחוזים מהם ואף יותר, היו חברים בקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים. יצא שה"מתנה" שהמדינה נתנה לקרן ההשתלמות של הסתדרות המורים במשך השנים, על ידי ויתור על תשלום בגין רכישת זכויות הפנסיה, היא מעל ל- 2.5 מיליארד ₪.

לעומת זאת, בקרן ההשתלמות של ארגון המורים, רוב המורים מבוטחים במבטחים, כך שהקרן הייתה חייבת לרכוש את זכויות הפנסיה עבורם, וזה הקטין מאוד את כמות הכסף שעומדת כרזרבה בקרן הארגון.
כעת, כאמור, פורסם באמצעי התקשורת על האפשרות לחלוקת העודף שהצטבר בקרן של הסתדרות המורים למורים, כך שהמתנה שניתנה ע"י המדינה לעובדי משרד החינוך תחולק פעם שנייה - והפעם אישית למורים.

הליך כזה לא ניתן לעשות ללא הליך משפטי – וכולם יודעים מתי הליך מתחיל אך לא יודעים מתי יסתיים ואם יסתיים טוב. מתחילה "ויה דולורוזה" - למי לתת, כמה לתת, מה יהיו היקפי המשרות, האם המורים עדיין בחיים, מי הם היורשים וכד'...
מוקדם לשמוח והפתרון עוד רחוק. כזכור לכם, מורים שפרשו לפנסיה מקבלים זה שנים מקדמות לפני הפנסיה, כי זו לא חושבה כראוי. גם ההשבתה של פתיחת שנת הלימודים ע"י הסתדרות המורים ב-1 בספטמבר, התבטלה בטענה שהושג הסכם בעניין הפנסיה, הסכם שעדיין לא פורסם ואולי גם לא קיים.
אנו ממשיכים לטפל בסוגיה. נעדכן אתכם בהתפתחויות.