• (התנתק)
מענק מורים יוצרים
מורים יקרים,
לרשותכם טופס בקשה לקבלת מענק "מורים יוצרים".
אנו מזמינים אתכם להגיש בקשה לסבסוד ספרים שיצרתם או כתבתם, באמצעות טופס זה.

המענק יינתן על יצירות:
א. ספרי לימוד המיועדים לבית ספר על יסודי.
ב. ספרי הגות, שירה, פירוש, ביאורים, ספרות יפה.
ג. ספרי מחקר (לא כולל תזה).
ד. מחזות, תערוכות, הצגות, פיסול.

הקריטריונים להענקת סבסוד לעידוד מורים יוצרים:
א. שנת ההוצאה צריכה להיות בפרק הזמן של 3 השנים הקודמות ליום הגשת הבקשה לסבסוד.
ב. מורה יכול להגיש בקשה למענק פעם אחת בשנתיים. עם זאת הוועדה תוכל לאשר, במקרים חריגים, מענק למורה שהגיש בקשה נוספת באותן שנתיים.
ג. מורה יכול לבקש מענק על יצירה אחת בלבד בכל בקשה שהוא מגיש.

על מנת שהוועדה תבחן את הזכאות של הפונים יש לצרף את היצירה יחד עם טופס הבקשה למענק ולשלוח למשרדי העמותה הפדגוגית, דרך מנחם בגין 23/6 תל אביב מגדל לוינשטיין 6618356